Cyryl Piela Fizjoterapia

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W naszej placówce obowiązują następujące zasady:

1. Przypomnienie o wizycie jest wysyłane przez automatyczny system booksy.com na 24h przez wizytą. Dodatkowo pacjent jest zobowiązany do samodzielnego i prawidowego zanotowania terminu oraz miejsca odbycia wizyty, w przypadku wątpliwości do kontaktu z rejestracją.

2. Odwołanie wizyty jest możliwe na co najmniej 24h przed jej terminem. Informacja o odwołaniu wizyty powinna być przekazana placówce telefonicznie lub gdy to niemożliwe wiadomością sms z numeru podanego przy rejestracji na zabiegi.

3. W celu zagwarantowania ustalonego terminu na pierwszą wizytę pacjent jest zobowiązany do dokonania przelewu przedpłaty w wysokości 100% wartości wizyty najpóźniej 24h przed jej rozpoczęciem. W przypadku braku wpłaty nie gwarantujemy utrzymania tego terminu. Dane do przelewu znajdują się na stronie www.cyrylpiela.pl/kontakt.

4. W przypadku, gdy pacjent nie odwołał wizyty na co najmniej 24h przed jej terminem, a nie posiada karnetu lub nigdy wcześniej nie był naszym pacjentem jest zobowiązany do zapłaty kwoty 100% wartości rezerwowanej wcześniej wizyty.

5. W przypadku rezerwowania terminu na kolejną wizytę pacjent korzystający z karnetu zobowiązuje się do stawienia się na umówiony termin wizyty.

6. W przypadku, gdy pacjent korzysta z karnetu na zabiegi fizjoterapeutyczne brak informacji o odwołaniu wizyty na co najmniej 24h przed przed jej terminem będzie równoznaczny z wykorzystaniem karnetu w zakresie tej wizyty.

7. W przypadku rezerwowania terminu na koleją wizytę pacjent dokonujący płatności za pojedynczą wizytę zobowiązany jest do wpłaty 100% wartości pojedyńczej wizyty najpóźniej na 24h przed rozpoczęciem wizyty oraz zobowiązuje się do stawienia się na umówiony termin wizyty. W przypadku braku wpłaty nie gwarantujemy utrzymania tego terminu.

8. W przypadku choroby pacjenta, innego zdarzenia losowego wymagane jest zwolnienie lekarskie, zaświadczenie od lekarza lub inny dowód potwierdzający uzasadnioną nieobecność, która nie została zgłoszona szybciej niż 24h przed terminem umówionej wcześniej wizyty.

9. Wykupiony karnet na świadczenia w podmiocie Cyryl Piela Medica ważny jest 3 miesiące od daty pierwszej zrealizowanej wizyty.

10. W przypadku odmowy zapłaty przez pacjenta, o której mowa w pkt. 3,4,6,7 podmiot leczniczy Cyryl Piela Medica zastrzega sobie prawo odmowy świadczeń i kontynuowania współpracy z pacjentem.