Cyryl Piela Fizjoterapia

mgr Magdalena Schulz

Do rozpoczęcia studiów na kierunku dietetyka skłoniła ją chęć niesienia pomocy innym i poprawy ich stanu zdrowia poprzez dietoterapię. Ukończyła studia magisterskie na Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK w Bydgoszczy. Praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy oraz pracy z pacjentem nauczyła się podczas licznych praktyk w placówkach medycznych na terenie Bydgoszczy i Torunia oraz w gabinetach dietetycznych.   Dietetyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, dlatego na bieżąco śledzi najnowsze doniesienia naukowe, a także poszerza swoją wiedzę na szkoleniach i konferencjach. Głównym obszarem jej zainteresowań jest dietetyka ogólna, kliniczna oraz psychodietetyka.

2(1)
W swojej pracy kładzie nacisk przede wszystkim na poprawę stanu zdrowia pacjentów. Kieruje się jednak zasadą, że zdrowie nie oznacza tylko braku choroby, ale dobrostan fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Aby go osiągnąć, ważna jest zmiana sposobu myślenia o odżywianiu oraz stopniowe budowanie prawidłowych nawyków, dzięki którym możliwe będzie utrzymanie osiągniętego celu. Każdy przypadek rozpatruje indywidualnie, stara się znaleźć przyczynę danych zachowań oraz dostosowuje rozwiązania do konkretnej osoby. Jej celem jest nauka zdroworozsądkowego podejścia do diety oraz dopasowanie jej w taki sposób, aby przestrzeganie jej było dla pacjentów przyjemnością.
Kursy i szkolenia

ZNALEŹĆ

PRZYCZYNĘ DOLEGLIWOŚCI

DOBRAĆ

ODPOWIEDNIĄ FORMĘ TERAPII

ODZYSKAĆ

SPRAWNOŚĆ